Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРА СЕСИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН

На 26.06.2023 г. бе проведено първо заседание на Учредително събрание на Сдружение “Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман”, където съгласно предварително обявения дневен ред бяха взети следните решения:

  1. Учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
  2. Приемане на Устав на Сдружение “Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман”.

Вземане на решение за избор на членове на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман” ще се извърши на второ заседание на учредителното събрание, което ще се проведе на 10.07.2023 г. от 15:30 часа в Заседателна зала на Община Берковица.