Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лого Община Берковица


На 17.08.2023 година (четвъртък), от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, на основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица, кани присъствено общински съветници, жители на община Берковица, представители на бизнеса и неправителствени организации, второстепенни разпоредители с бюджет, читалищни настоятелства, представители на спорта и всички заинтересовани лица на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

Материали за проекта на Бюджет 2023 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Берковица www.berkovitsa.bg (меню “Бюджет”).
Становища и предложения по проекта за Бюджет 2023 година могат да се предоставят в Център за административно обслужване на гражданите (ЦАО) в сградата на Общинска администрация – партер или на e-mail: ob@berkovitsa.com до датата на публичното обсъждане.