Актуални Новини

ПОКАНА ЗА РАБОТНИ СРЕЩИ НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира провеждане на срещи-работни групи със заинтересованите страни във всяка от двете общини (Берковица и Годеч) в рамките на изпълнение на дейност 2: „Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч по ОП „Добро управление“.

Тема на срещите: Разработване на модел за гражданско участие съвместно със заинтересованите страни

Работните срещи ще се проведат:

  • в гр. Годеч: дата: 10.07.2019 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.
  • в гр. Берковица: дата: 11.07.2019 г., час 10:00 часа; място: ресторант на хотел „Гелов“.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!