Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Управителния съвет на Местна инициативна група – Берковица и Годеч свиква редовно общо събрание на 23.04.2024 г. от 13:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица.