Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Покана за участие в обществено обсъждане по проект на Общинска програма за намаляване на риска при бедствия в Община Берковица