Актуални Новини

ПОКАНА

EUROPEAID
EUROPEAID/134863/C/ACT/MULTI
Rural DEAR Agenda – EYD 2015
План за обучение за развитие на селските райони
(01.01.2015 – 31.12.2017)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Търговско-промишлена палата – Враца има удоволствието да Ви покани да присъствате на семинар Rural DEAR Agenda – EYD 2015, който ще се проведе на 29.06.2015 г. (понеделник) в заседателната зала на Община Берковица, гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ 4, ет.1. Регистрацията на участниците ще започне от 14:00 ч.

Въвеждащият семинар представлява първия етап от изпълнението на проект План за обучение за развитие на селските райони – Rural DEAR, който се изпълнява в рамките на Програма EuropeAid. На събитието ще бъдат представени партньорите по проекта, основните цели и поетапните дейности, както и очакваните резултати от неговото изпълнение.
Важни за всички нас са ефектите и очакваните промени, които всички ние като граждани, НПО, учащи, преподаватели и заинтересовани лица можем да постигнем:
– повишаване на обществената осведоменост по отношение връзката между Европа и отделните страни, насърчаване на активното и критично гражданско съзнание, подкрепа  за социалното участие в устойчивото развитие, както и промяна в разбирането на хората.
– подобрена координация и взаимодействие между страните в процеса на обучение за развитие за по-ефективно използване на ресурсите и избягване на загуба или дублиране на действия и усилия.
– изграждане на трайна мрежа за сътрудничество между партньорите и местните активни групи за взаимно обучение и обмяна на добри практики, нови идеи, познания и опит, ресурси и изпълнение на местни инициативи.
Ако желаете да получите допълнителна информация за проекта, моля посетете нашата  уеб страница: https://www.cci-vratsa.org/bg/rural-dear-agenda-eyd-2015/. На събитието ще имате възможност също така да се запознаете с други подобни проекти и инициативи.
Моля да потвърдите Вашето участие на тел. 0953/ 89128 или 092 / 66 55 09 или на
e-mail: haralampieva.p@berkovitsa.com, cci-vr@online.bg, като изпратите Вашите имена и телефон за контакт до 25.06.2015 г. /четвъртък/.
Ще се радваме да присъствате и да споделите Вашето мнение!