Актуални Новини

ПОКАНА

Общинска администрация Берковица, съвместно с Областен информационен център – Монтана, Ви канят на информационна сесия, относно предстоящите възможности за финансиране по Структурните Фондове на ЕС през новия програмен период 2014 -2020г. На сесията ще може да научите как Вашият бизнес може да се възползва  от Оперативните Програми по:  ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ ОП „Развитие на човешките ресурси“ Програма за развитие на селските райони Програми по европейско териториално сътрудничество

Място и дата на събитието: Заседателна зала на Община Берковица

 09.03.2016 г. – сряда от 11:00 ч.