Актуални Новини

ПОКАНА

Местна инициативна група – Берковица и Годеч кани членовете на Общото събрание на Сдружението, които желаят да се включат в оценката на проектни предложения да подадат заявления за участие в срок до 31.08.2018 г. на адрес: гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов“ № 1, стая 305.

Дейността на Комисията за подбор на проектни предложения се състои в извършването на оценка за Административно съответствие и допустимост, Техническа и финансова оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч.

Моля членовете на ОС, желаещи да участват в комисиите, да се запознаят подробно с приложената Обява.

Одобрените лица ще преминат обучение, организирано от МИГ, на тема: „Оценка на проекти към Стратегия за ВОМР. Етапи на оценителния процес – АСД и ТФО“.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов” № 1, e-mail: proektmig@abv.bg, http://www.mig-bg.org/

ЗАЯВЛЕНИЕ-оценители ОС

ОБЯВА оценители от ОС на МИГ-Берковица и Годеч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Автобиография