Актуални Новини, Новини

ПОКАНА

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

КОАЛИЦИЯ “ГЕРБ-СДС“ 
Г-Н ГРОЗДАН  ГЕНОВ

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
Г-ЖА АНГЕЛИНА НИКОЛОВА

ПП “ДПС“ 
Г-Н ДОБРОМИР ЙОЦОВ

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ”
Г-Н МИЛОВАН ЖАН ПАНТАЛЕЕВ

КОАЛИЦИЯ“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
Г-Н ГЕНЧО ТРИКОВ

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
Г-Н РУМЕН ГЕЛОВ

            УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 година, на основание  и съгласно Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК, Ви каня да участвате в консултации за определяне съставите на секционните  избирателни комисии /СИК/ и ПСИК за община Берковица.

            Консултациите ще се проведат на 30.04.2024 г. /вторник/ от 10,30 часа в Заседателната зала на първи етаж на Общинска администрация – Берковица /стаята на съветника/.

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Изборния кодекс и решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г.  на ЦИК, а именно:

При консултациите партиите и коалициите следва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК  лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Берковица