Актуални Новини

ПОКАНА

Сдружение с обществено полезна дейност „Местна Инициативна Група- Берковица и Годеч” има удоволствието да покани членове, съмишленици, колеги, бенефициенти, представители на Община Берковица и Община Годеч, съграждани и всички заинтересувани лица на двудневен, годишен семинар за отчитане напредъка по реализиране на Стратегия за местно развитие на „МИГ-Берковица и Годеч“, представяне на резултати от прилагането на СМР (конкретни продукти, нови производствени практики и технологични решения) и дискусия с широката общественост, относно социално-икономическото развитие на територията. Семинарът ще се проведе на 04 и 05 Септември 2013 г. от 10,00 часа в Ресторант „ДАМС” – гр.Берковица Допълнителна информация относно програмата и организацията може да получите в офиса на Сдружение ”МИГ-Берковица и Годеч” в гр. Берковица, пл.” Йордан Радичков” № 4,стая 116  или на тел.0953/89116  /покана семинар/