Актуални Новини, Новини

ПОКАНА

Лого Община Берковица

Уважаеми съграждани, административното ръководство и екипа за изпълнение и управление на Проект „Грижа в дома в община Берковица”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз по Процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, Ви кани на представяне на Проекта на 18.05.2023 година, от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, ет.1.