Актуални Новини

ПОКАНА

 

Общините Бековица и Вършец организират Кръгла маса на тема: Територия общини Вършец, Берковица и Годеч – обособяване и развитие на общ туристически продукт . Ще се проведе дискусия по темата във връзка с кандидатстването на Община Вършец по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. На срещата са поканени да присъстват представители на местната власт, културни и музейни институции, хотелиери, ресторантьори, собственици на къщи за гости, туристически сдружения и НПО, заинтересовани граждани.

Дата: 22 февруари 2012 (сряда) , 14 часа

Място на провеждане : Зала на Общински съвет в Общинска администрация – Вършец
Цели на кръглата маса:

Представяне на схемата за безвъзмездна финансова помощ   BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма  „Регионално развитие”;

Идентифициране на общи регионални туристически пакети на територията на трите общини – Вършец, Берковица и Годеч;.

Предложения за иновативни начини за реклама на дестинацията;

Попълване на анкетна карта във връзка с разработване на Концепция за развитие на регионален туристически продукт (потенциал за генериране на приходи за туристическия район).

Вашият коментар