Актуални Новини

ПОЛИЦИЯТА ОТЧЕТЕ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪВМЕСТНАТА РАБОТА С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

img_5907На 19 октомври 2016 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица Началникът на РУ на МВР-Берковица  гл. инспектор Бисер Йончев направи анализ на дейността на полицейското управление за деветмесечието на годината. Присъстваха кметове и кметски наместници на населени места в Община Берковица, секретарят на общината г-жа Велка Живкова, секретарят на МКБППМН Филонка Горанова и представители на медии. Беше отчетено, че РУ на МВР Берковица е с най-добри резултати за територията на Област Монтана. От регистрираните 182 сигнала за престъпления, 103 са останали за работа и разкриваемостта е 62 %. Това е най-доброто постижение в сравнения с останалите полицейски управления. За миналата 2015 година подадените сигнали са 195, което е показателно, че има 12 % намаление на престъпленията по линия на криминална полиция през тази година. Началникът на полицията сподели, че благодарение на съвместната работа с Общинска администрация – Берковица са тези добри резултати. Община Берковица е единствената община, която е поставила началото на видеонаблюдение в града и селата и това до голяма степен помага в разкриваемостта на престъпленията и при превенция на извършване на същите. Отчетено бе и 60-70 % намаляване на регистрираните престъпления и нарушения на обществения ред в селата с видеонаблюдение. По селата в общината от 34, 30 са разкрите до момента. За град Берковица от 55 регистрирани престъпления за 2016 г. 38 са разкрити. За 2015 година съответно са били 62 и 44 разкрити. Имуществените  престъпления за 2015 са били 50, сега са 33, от които 19 разкрити. Отлични резултати отчетоха от полицията по отношение на телефонните измами, които тази година са 0 на брой срещу 2 за миналата година. Това се дължи на разяснителната кампания, която е проведена по населените места съвместно с кметовете и кметските наместници. Гл. инспектор Бисер Йончев отчете завишение на опасните престъпления от 38 за миналата година на 48 през тази, въпреки, че се обръща внимание на всеки един случай. Увеличение се забелязва и при тежките ПТП-та от 9 на 12 за деветмесечието на 2016 г. , при които има и смъртни случаи. Проблемът тук, допълни г-н Йончев е комплексен, но въпреки всичко благодарение на съвместните усилия на община-полиция на две възлови места от новия пътен участък на околовръстния път на Берковица при с. Мездрея и Бързия са поставени знаци. Превантивна мярка е и борбата с превишената скорост. Заснети са 700 нарушения в общината. От следващото лято ще започнат специални проверки на автомобили и мотори за допустима степен на шум. Продължава ползотворната работа с детските полицейски управления, както и съвместните дейности на РУ на МВР-Берковица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по линия на првенция на детската престъпност. Гл. инспектор Бисер Йончев изказа благодарност към кмета на Община Берковица – инж. Милчо Доцов и  към неговия екип за съдействието и помощта, които оказват на полицията при осъществяване на дейността им. Беше отбелязано и доброто взаимодействие с Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица и отдел „Закрила на детето“. В тази връзка той даде пример за последния голям случай, по който са работили заедно по залавяне и транспортиране на деца и лица бежанци. В края на срещата Началникът на РУ на МВР-Берковица отново призова всички за нередности и съмнения за престъпления да подават сигнали на тел: 112.