Актуални Новини

ПОРЕДНА ИНИЦИАТИВА НА РУ НА МВР – БЕРКОВИЦА В IV ОУ „Г. С. РАКОВСКИ” ГР. БЕРКОВИЦА

На 22.11.2018 г. се проведе поредна среща с представители на РУ на МВР – Берковица на тема „Превенция и борба с наркотичните зависимости”. Представената презентация предизвика интерес и провокира оживена дискусия сред учениците от 6 и 7 клас. На многобройните въпроси отговори инспектор „Детска педагогическа стая“ П. Панайотов.