Актуални Новини

“ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА”

1424215708_10965769_1070677052958335_825390912_n LOGOНа 15.12.2014 г. беше проведена лекция с учениците от 9. и 11. клас в Гимназия „Д-р Иван Панов” на тема: „Последици от престъпленията”. По темата МЛ.р-ч К.Иванов и Мл.ПИ Цветан Цеков от РУ на МВР-Берковица разясниха основните правила, определящи нормите на поведение в обществото, и запознаха учениците с личната отговорност за спазване на законите на Република България. Бяха подчертани основните понятия за престъпление и наказателна отговорност, причините за извършването на престъпления и последиците от тях. Разяснени бяха действията при попадане в критични ситуации, както и случаите на агресивно поведение сред учащите, предпоставките за тяхното възникване и последствията от тях.