Актуални Новини

ПОСЛЕДНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

Днес от 13:00 часа в Берковица се проведе последното редовно заседание на настоящия Общински съвет. Сред основните точки в дневния ред  бяха отчетите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания, Центъра за обществена подкрепа и Центъра за подкрепа за личностно развитие. Местният парламент гласува временно изпълняващ длъжността кмет на Община Берковица във връзка с провеждането на местните избори да бъде зам.-кметът Ася Велиславова. Избрани бяха и временно изпълняващи длъжността кметове на кметствата Котеновци, Бързия, Боровци и Замфирово. За село Бързия това ще е Елеонора Конова – Старши специалист „Финанси и бюджет“ в кметството, за село Боровци ще е Люба Григорова – Старши специалист КАО в кметството ,за село Котеновци ще е Веселин Лазаров-служител в ОбА-Берковица и за село Замфирово ще е Веселина Станкова – специалист ЕСГРАОН в кметството.