Актуални Новини

ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА В БЕРКОВИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

1112279 куб.м ще бъдат раздадени на жителите на Берковица , които пострадаха от наводненията на 4 септември 2014 г. и се нуждаят от отопление с този вид гориво. Решението беше прието на правителствено заседание и целта му е да се подпомогнат през зимния сезон хората, чието имущество беше унищожено от природните бедствия. За организацията на отчетност и контрол при снабдяването с дърва ще отговарят министърът на земеделието и храните, както и кметовете на общини, пострадали от природните бедствия.

Протокол от заседание на Министерски съвет

Списък за отпускане на дърва за огрев на пострадалите от наводненията в Берковица