Актуални Новини

ПОЧИСТВАНЕТО НА ЛОКАЛНИ СМЕТИЩА В ГРАДА ПРОДЪЛЖАВА

ул. Битоля сметище 1 след чистенеС цел подобряване чистотата в града продължава почистването на локални сметища от служители на ОБМ „Комунални дейности“. На 21.11.2019 г. са почистени част от улиците: „Шабовица“, „Ком“, „Атанас Кюркчиев“, „Парчевич“, „Кирил и Методий“, „Даме Груев“, „Здравченица“ ул. Битоля сметище 2 преди чистенеул. Битоля сметище 2 след чистенеул. Кирил и Методий сметище 1 по време на чистенеул. Кирил и Методий сметище 1 след чистенеи „Битоля“.