Актуални Новини, Новини

ПОЧИСТВА СЕ ОТКРИТИЯТ КАНАЛ В ГРАДА

Наетите лица по Регионалната програма за заетост, която стартира  01.06.2021 година, извършват дейности по почистване на открития канал в град Берковица. След приключване на почистването на канала, ще започне почистване на корито на река „Берковска“ на територията на града.

На територията на община Берковица са разкрити 13 работни места в следните населени места – гр. Берковица, с. Ягодово, с. Слатина, с. Песочница,  с. Бързия, с. Гаганица, с. Боровци, с. Замфирово, с. Котеновци, с. Бистрилица. На наетите лица по програмата е осигурена заетост за срок от 6 месеца, с възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

watermarked-DSC07340watermarked-DSC07346