Актуални Новини

ПО-ДОБРЕ Е ДА ПРЕДПАЗВАШ, ОТКОЛКОТО ДА ЛЕКУВАШ – КАК БЕРКОВСКИТЕ ДЕЦА НАУЧАВАХА ВАЖНИТЕ НЕЩА ПРЕЗ 2017 Г.?

Равносметката на общината по така важната тема за превенцията сред децата на злоупотреби, насилие, експлоатация, трафик, агресия, правонарушения и т.н. показва, че през изминалата 2017 година са проведени множество, както традиционни, така и иновативни кампании и инициативи. От отчета на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица, която е основният инициатор на тези дейности, става ясно, че броят на организираните различни тематични мероприятия е над 10.

За изминалата година комисията е организирала и провела няколко конкурса:

Конкурс „Добрите дела“, който се организира всяка година по повод 16 Ноември – деня на толерантността и в който ежегодно МКБППМН награждава десетки деца. Конкретно през 2017 год. наградените деца са над 100.

Конкурс „Клас на годината“ – превърнал се в традиционен, този конкурс се провежда всяка учебна година. Наградният фонд включва екскурзия в България за целия клас по избран маршрут от победителите. Второто място гарантира на подгласниците пикник сред Берковската природа и посещение на местни културно-исторически забележителности. Класираните на третото място деца получават голяма цветна кутия със спортни изненади. Общият брой на участвалите в надпреварата деца през 2017 година надвишава 220 деца.

Конкурс „Моята Берковица“ – фотографски конкурс, посветен на красотата и уникалността на родния ни край. Този конкурс е проведен във връзка с празника на града 8 Септември. Наградените деца с фотографии през 2017 г. са 30 броя.

dobrite_dela2Конкурс „Най-розов клас“ – проведен през месец февруари 2017 год. по повод Световния ден за борба с тормоза в училище. Участие са взели 22 паралелки. Победителите в Община Берковица – общо 39 деца са получили билети за оперетата „Цигански барон“, а класовете -победители в училищните кръгове, са получили кутии с лакомства от комисията.

Новост в превантивната работа на Местната комисия за БППМН при Община Берковица, която е предизвикала небивал интерес сред децата и която няма еталон сред останалите над 290 общински комисии в България, е кампания „Аз ли съм това?“ Тя е организирана съвместно с Младежката секция на БЧК – гр. Берковица и е посветена на борбата с употребата на алкохол и други упойващи вещества сред младите хора. Инициативата е проведена мес. Януари 2017 год. и е реализирана на принципа „деца обучават деца“.

През месец март 2017 година децата в община са участвали в друга интересна кампания за насърчаване на здравословния начин на живот. Под мотото „Търси болестта си на дъното на чинията“ подрастващите са научили стряскащи подробности за храните, енергините напитки, овкусителите, оцветителите и захарта.

Учениците от Община Берковица са си отговорили и на друг важен въпрос чрез кампанията „Как малките грешки водят до по-големи?“. В тази инициатива за борба с наркотиците децата са видели и чули истински истории и съдби, реални разследвания и осъдителни присъди, много статистика и факти.

В своята дейност МКБППМН при Община Бекровица е разчитала и на изградената мрежа от партньорства с други институции и организации, с които са проведени интересни съвместни инициативи – това са Инспектор детска педагогическа стая, Отдел „Закрила на детето“, Районна прокуратура-Берковица, Комисия за борба с трафика на хора – Монтана, Общински съвет по наркотични вещества – Монтана, РУ на МВР гр. Берковица, неправителствени организации и т.н. Заедно с тях комисията е органзирала кампании за вечерния час, за трафика на хора, за агресията и тормоза. Проведени са и дни на отворените врати, тематични обучения с детските полицейски управления и инициатива, посветена на правата на децата.