Актуални Новини, Новини

СГРАДИТЕ НА ТРИ КМЕТСТВА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ ПО ПРОГРАМА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Кметство село Бързия

Община Берковица подаде проектно предложение „Енергийна ефективност на административни сгради на територията на община Берковица”, което включва въвеждане на съвременни мерки за енергийна ефективност на сградите на кметствата в с. Гаганица, с. Бързия и с. Боровци. Мерките са свързани с подмяна на дограма, направа на топлоизолация и изграждане на ФЕЦ на покривите. Допълнително е предвидено и подмяна на отоплителната инсталация чрез монтиране на индивидуални климатични системи. Целта на проектното предложение е да допринесе за намаляване на вредните емисии в атмосферата, чрез въвеждане на модерни енергийно ефективни мерки и съвременни технологии за производство на електрическа енергия и нейното съхранение. Сградите на кметствата ще придобият съвременен облик и ще постигнат висок енергиен клас, с което ще дадат пример на обществото, че Община Берковица спазва своите отговорности за опазване на климата и намаляване на разходите за отопление и охлаждане на собствените си сгради.
Общата стойност на проектното предложение e 977 847.52 лв. без ДДС.