Актуални Новини, Новини

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

РДПБЗН – Монтана напомня някои основни правила за пожарна безопасност във връзка с летния пожароопасен сезон.