Актуални Новини, Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

77Кметът на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова получи подкрепа от правителството за реализицията на важни за общината инфраструктурни проекти и за възстановяване на общинската инфраструктура. В последните дни на 2019 г., с постановление № 373 на Министерски съвет Община Берковица получи допълнителни средства в размер на 1 000 000 лв. за основен ремонт на мост „Лонджата“ и подпорните стени към него, както и за реконструкция на пътното платно, тротоари и подмяна на водопровода на ул. „Добруджа“. За рехабилитация на общинската пътна мрежа са отпуснати целеви средства в размер на 300 000 лв., съгласно постановление № 348 на МС. От Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане на Министерския съвет е одобрен допълнителен трансфер на средства по бюджета на Община Берковица за почистване на коритата на реките в с.Замфирово и с. Гаганица в размер на 332 597 лв.