Актуални Новини, Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

За втора поредна година, с решение на МС от 09.12.2020 година, са отпуснати допълнителни средства на Община Берковица. С постановление на Министрески съвет правителството на Бойко Борисов отпусна на 5 общини в област Монтана 11,6 млн.лева. Тези средства са насочени към приоритетни за общините обекти.
Община Берковица ще получи 1 милион лева за реконструкция и ремонт на площад “Йордан Радичков” и парка към него. За обекта има изготвен технически проект и предстои издаване на разрешение за строеж.

По проект „Реконструкция на част от пл. ”Йордан Радичков”, намиращ се в ПИ 03928.511.543 по КК на гр. Берковица и парк-градина, намиращ се в ПИ 03928.511.542 по КК на гр. Берковица“, бе проведено обществено обсъждане, на което бе представена подробно архитектурната визия за реконструкция на площадното пространство, което обхваща площад „Йордан Радичков“ и градската градинка. Целта на проекта е да се подобри жизнената среда, условията за живот и инфраструктурата за отдих и възстановяване в град Берковица.

За обекта е предвидено подмяна на съществуващата настилка, изграждане на осветление, както и озеленителна и паркоустройствена част. Проектът предвижда  подмяна на настилки с изцяло нови естествени  материали, направа на нови алеи с пейки и демонтаж на съществуващите, подмяна  и направа на ново парково осветление, подмяна на ВиК инсталации и направа на нов фонтан в началото на източната част от площада, обособяване на  цветни кътове и засаждане на нови дървесни видове по дендрологичен проект, направа на  настилка  на площадното пространство от два вида естествени плочи и павета с вградено осветление, възстановяване и ремонт на съществуващата чешма, направа на два броя кръгли цветарници, монтаж на пейки от дърво и метал, както и осигурен достъп на хора с двигателни увреждания.

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова изказва своята сърдечна благодарност към правителството за оказаната подкрепа на Община Берковица.