Актуални Новини, Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОМЕНИ СОБСТВЕНОСТТА НА ПЪТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 30.09.2020 година Министерският съвет взе решение за промени в списъка на републиканските пътища на територията на община Берковица.

В община Берковица републиканският път III-815 (Петрохан – о.п. Берковица) – Берковица – (о.п. Берковица – Благово), с дължина от 5,403 км, става публична общинска собственост.

Промяната се извършва по предложение на Община Берковица и решение №146 на Общински съвет – Берковица от 28.02.2020 година.  Промяната на собствеността дава възможност на Община Берковица да кандидатства по различни програми и мерки за финансиране за подобряване на техникоексплоатационното състояние на пътя, както и да отделя средства за текущо поддържане.

maps