Актуални Новини

ПРАЗНИК НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЕРКОВИЦА

IMG_2280IMG_2299На 4 октомври 2018 г. в големия салон на НЧ „Иван Вазов 1872“ всички членове на пенсионерските клубове в Община Берковица отбелязаха Международния ден на възрастните хора. Празникът на хората от третата възраст бе уважен от кмета инж. Милчо Доцов. Тържеството бе открито от председателя на Клуба на учителите пенсионери „Народен будител“ г-жа Тотка Влашка. В приветственото си слово кметът на Община Берковица пожела добро здраве, дълголетие и много щастливи мигове занапред. Той изрази огромната си благодарност към хората, изградили това, което сега ние надграждаме. Инж. Милчо Доцов сподели, че преди 11 години пенсионерските клубове в общината са били само няколко, а сега техният брой е достигнал 25. Той отбеляза, че те са станали силно работеща организация. Благодарение на социално ориентираната политика на Община Берковица всички клубове на хората от трета възраст получават субсидии, които за тази бюджетна година са в размер над 30 000 лева, подчерта кметът. Той пое и няколко ангажимента към клубовете. Инж. Доцов пожела на възрастните хора да бъдат винаги сплотени, да се развиват и разрастват в общите дейности в клубовете, както и че могат да разчитат на подкрепа от страна на общинското ръководство. Инж. Доцов връчи поздравителни адреси и подаръци на председателите на всички пенсионерски клубове и награди 21 представители на клубове със специални грамоти за активна дейност.

Това са:

 1. ИВАНКА НАЙДЕНОВА ЦВЕТКОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ “ДИАБЕТИКА” – С. БОРОВЦИ
 2. КИРИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “СЛАДЪК ИЗВОР” – С. СЛАТИНА
 3. НЕДЯЛКО КИРИЛОВ АНДРЕЕВ – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “ДЕЛЕНИЦА” – С. ЧЕРЕШОВИЦА
 4. МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАРТАЛЕВА – ЧЛЕН НА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА
 5. СЛАВЧО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА “БЕРКОВСКИ КЕСТЕН” – ГР. БЕРКОВИЦА
 6. ПЕТРАНА ИВАНОВА СОКОЛОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ “КОМ” – ГР. БЕРКОВИЦА
 7. СНЕЖАНА КАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “ЗДРАВЧЕНИЦА” – ГР. БЕРКОВИЦА
 8. АНГЕЛ ЕФТИМОВ ТИМОВ – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА “ВТОРА МЛАДОСТ” – С. БОРОВЦИ
 9. ТОДОРКА КУМАНОВА ИВАНОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ – С. БОКИЛОВЦИ
 10. БОРИСКА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – С. БЪРЗИЯ
 11. ЦВЕТАНА НИКОЛОВА СОТИРОВА – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “КЛИСУРА” – С. БЪРЗИЯ
 12. ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ МЛАДЕНОВ – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ИНВАЛИДИТЕ “ЗДРАВЕ” – С. СЛАТИНА
 13. ЦВЕТАНА ЦЕНОВА ПЕТРОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА УЧИТЕЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ “НАРОДЕН БУДИТЕЛ” – ГР. БЕРКОВИЦА
 14. ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “СГОВОР” – С. ГАГАНИЦА
 15. НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА “ЗЛАТИЦА” – С. ГАГАНИЦА
 16. ПЕНКА БОГДАНОВА МАНЧЕВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА “РОДОЛЮБИЕ” – С. ЗАМФИРОВО
 17. МАГДАЛЕНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “ВЕСЕЛИЕ” – С. ЯГОДОВО
 18. НИКОДИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА „ДЕТЕЛИНА” – С. КОТЕНОВЦИ
 19. СТАНКА ЙОРДАНОВА ПЪРВАНОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – С. КОТЕНОВЦИ
 20. ДИМКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА – ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ “НАДЕЖДА” – С. ЗАМФИРОВО
 21. АВРАМ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ – С. БИСТРИЛИЦА

Грамоти получиха и най-възрастните членове:

 1. НИКОДИМ ИВАНОВ МАРИНОВ НА 99 Г. – ЧЛЕН НА СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА
 1. ВЛАДИН ВЕЛИЧКОВ ВЪЛКОВ 98 Г. – ЧЛЕН НА СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА
 1. ИЛИЯ ПЕТРОВ ВИШНИН 95 Г. – ЧЛЕН НА СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА

Тържественото събрание-концерт продължи с богата музикална програма на певчески и танцови групи към пенсионерските клубове в общината. Специален поздрав за хората от трета възраст отправиха музикантите от Младежки духов оркестър „Берковица“ с ръководител г-н Иван Павлов. Празникът завърши с кръшни български хора.