Актуални Новини

ПРАЗНИК НА ДОБРОТО В БЕРКОВИЦА

11122На 17 ноември 2014 г. от 16.00 часа в механа „Адашите“ гр. Берковица ще се проведе церемония по награждаване на отличените ученици в конкурса „Добрите дела“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Берковица.
Високо отличие на МВР ще получи и  нашият съгражданин Крум Николов, който по време на наводненията прояви героизъм. Той ще бъде награден с Почетно отличие на МВР за доблест и заслуга / от Министъра на МВР/. На събитието ще присъства кметът г-жа Димитранка Каменова, Иван Георгиев – Директор на ОД на МВР Монтана, членове на кризисния щаб.

Събитията са една възможност да напомним на обществеността какво е Доброто. То е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към желанието за промяна във възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на атмосферата, в която те израстват и се формират като граждани. Същността на човешката природа се корени в десетките хиляди най-обикновени прояви на добро, които съпътстват нашите дни.