Актуални Новини

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ

 

Във връзка с очаквано повишаване числеността на гризачи, кърлежи, насекоми, преносители на редица заразни болести, община Берковица предприе необходимите мерки за подобряване на чистотата, с цел недопускане поява и разпространение на заболявания.  Изготвен е график за пролетно почистване на теритотията на общината. На 20 април 2012 година на заседание на Общински съвет предстои да бъде разгледана и подложена на гласуване Общинска програма за управление на отпадъците. Служители от общинско мероприятие „Комунални дейности” всекидневно почистват общинските терени – тротоари, градинки, улични платна, алеи и др. Започна дезинфекция на улични канали и шахти, има сключен договор с „Дезинфекционна станция” ЕООД  Монтана. На кметове и кметски наместници е възложено да следят за предотвратяване на образуване на нерегламентирани сметища. Проведена е и информационна кампания за запознаване на населението с извършените дейности. Община Берковица има сключен договор със фирма от Своге и са предприети действия за ограничаване на популацията на безстопанствените кучета.

Вашият коментар