Актуални Новини

ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВСЯКО НИВО, НАЙ-ВЕЧЕ – СЕМЕЙСТВОТО

IMG_2589На 25.10.2018 г. от 13:00 часа в заседателната зала на ОбА-Берковица Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица проведе среща между институции за обезопасяване на учебните заведения. Форумът е във връзка с проведено Младежко общинско управление на 12 октомври 2018 г. по повод Деня на българската община и подаден сигнал от участващите в инициативата деца за хулигани и наркомани в дворовете на учебните заведения. Мероприятието се организира след поет ангажимент от кмета инж. Милчо Доцов пред децата за обезопасяване на учебните заведения. На срещата присъстваха зам.-кметът Радослав Найденов, секретарят на МКБППМН Филонка Горанова, новоназначеният началник на РУ на МВР-Берковица Петър Андреев, инспектор Детска педагогическа стая,  директор Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, директори на училища и детски градини.

Г-н Найденов откри срещата с информация за предприетото и свършеното до момента от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица. Стана ясно, че се работи в две насоки:

  1. Моментално се образуват и разглеждат възпитателни дела по отношение на децата, за които има сигнал или преписка, независимо дали са наркотици, хулиганство, вандализъм или други престъпления.
  2. Втората насока е активна работа по линия на превенция на проявите.

Зам.-кметът изреди многобройните конкурси и кампании, които се реализират всяка учебна година, като подчерта, че взаимодействието между община, полиция, социална служба и училища е на много добро ниво. Лично благодари за това на  инспектор Детска педагогическа стая Пламен Панайотов и на началника на отдел „Закрила на детето“ Цветелина Шейнова.

В хода на разговорите директорите на учебните заведения споделиха най-честите проблеми, с които се сблъскват. Г-н Петър Андреев, началник РУ на МВР – Берковица даде ценни насоки и указания как да преодолеят слабостите си в пропусквателния си режим и охрана на дворовете, и призова директорите да поддържат постоянен контакт с полицията, да не подминават дори и най-малките проблеми, и да не ги умаловажават.

Инспектор Детска педагогическа стая Пламен Панайотов посъветва директорите на основни училища да приложат практиката на родителски срещи, в които се канят представители на институциите, за да презентират своите функции и дейност, коя и с какво може да бъде полезна, и къде и как да бъде намерена.

Той подчерта, че е важен първо контролът в семейството. Родителите трябва да знаят, че по отношение на наркотиците децата могат да бъдат проверявани за евентуална употреба със специални тестове, които се закупуват от аптеките и са на достъпни цени.

От своя страна началникът на отдел „Закрила на детето“ Цветелина Шейнова обобщи, че ефективната работа зависи от подаването на писмени сигнали.