Актуални Новини

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩАТА

1LOGOВ последната седмица на месец февруари в общинските училищата в гр. Берковица се проведоха различни инициативи и събития, целящи превенция на насилието и тормоза в училищата. В Трето ОУ „Иван Вазов“ и Гимназия „Д-р Иван Панов“, местни партньори по проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полицията в съдействие с Районно управление „Полиция“ гр. Берковица и Община Берковица на 24 февруари 2014 г. актьорите от театър „Цвете“ представиха форум театрално представление „А ти какво би направил?“.  На учениците им бе представено едни от най-често срещаните сцени на насилие в училище и им бе дадена възможност да се идентифицират с героите, да говорят за тяхната мотивация и чувства в различните моменти от развитието на  историята, да съпреживеят емоциите на жертвата, да бъдат мотивирани да потърсят начин да облекчат положението й. На 26 февруари 2014 г. на Световния ден за борба с тормоза, известен още като „Ден на розовата фланелка“ ученици от Трето ОУ „Иван Вазов“ изработиха специални покани за своите съученици за представянето на  презентация на тема „Силни без насилие“. Под мотото „Не на тормоза в училище!” деца и учители, носеха закачени стикери в розово и изработиха табло. Направиха си снимки за спомен от екипната работа,  в която спазват правилата за културно поведение и етично отношение към съучениците си. В Гимназия „Д-р Иван Панов“ денят се отбеляза с изложба на рисунки на гимназистите, като по този начин те изразиха своята съпричастност към позитивната учебна среда и казаха не на тормоза и агресивните прояви в училище.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.