Актуални Новини, Новини

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ И УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ РИСКОВИ ВЕЩЕСТВА В ЧЕТВЪРТО ОУ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“

Днес се проведе информационна кампания на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с деца на възраст 12-14 години в Четвърто ОУ “Георги Сава Раковски”- гр. Берковица.

Темата беше „Превенция на рисковото поведение и употреба на психоактивни рискови вещества“.

Лектор на беседата бе Диана Любенова – експерт по наркотични вещества – Монтана, която разказа изключително интересни случаи, свързани с наркотиците. С голям интерес учениците наблюдаваха и презентацията, която бе особено въздействаща за тях и представи ефекта от употребата на наркотични вещества.

Децата разбраха каква е връзката между марихуаната и шизофренията, между амфетамините, халюцинациите и психозите, между хероина и ранната и мъчителна смърт.
По покана на Димитринка Йоцова – секретар на местната комисия присъства и Пламен Панайотов – инспектор Детска педагогическа стая, Анжела Кадийска- училищен психолог, както и преподаватели от Четвърто ОУ “Георги Сава Раковски”- гр. Берковица.

След информационната кампания се проведе и редовната периодична среща на детско полицейско управление.