Актуални Новини, Новини

„ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ТРАСЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕТО МОНТАНА – СОФИЯ С ТУНЕЛ ПОД ПЕТРОХАН“

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ТРАСЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕТО МОНТАНА – СОФИЯ С ТУНЕЛ ПОД ПЕТРОХАН