Актуални Новини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“

logoСъгласно Наредба „За символиката и отличията на Община Берковица“ чл. 49 ал. 1 ще се приемат предложения за ,,Почетен гражданин“ до Временната комисия по символиката към Общински съвет Берковица до 03.08.2018 г. Предложения могат да правят:

  1. Председателят на Общинския съвет на Община Берковица;
  2. Кметът на Община Берковица;
  3. Общински съветник или съветници;
  4. НПО, обществени комисии и творчески съюзи.

Предложенията трябва да са направени съгласно следните членове от наредбата:

Чл. 50. За почетни граждани на град Берковица и Общината могат да се предлагат неосъждани български и чуждестранни граждани, включително и посмъртно, които са:

/1/ Проявили героизъм и хуманност в екстремни или аварийни ситуации.

/2/ Дарители, чиито жестове са с непреходна стойност за града и общината.

/3/ Имат и особени заслуги от обществена значимост.

Чл. 51. Предложението по чл. 49, ал. 1 трябва да бъде обосновано, мотивирано и да съдържа всички необходими сведения за лицето.