Актуални Новини, Новини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“

Лого - Община Берковица

Съгласно Наредба „За символиката и отличията на Община Берковица“ чл. 49 ал. 1 ще се приемат предложения за ,,Почетен гражданин“ до Временната комисия по символиката към Общински съвет – Берковица до 19.08.2022 година включително. Предложения могат да правят:
1. Председателят на Общинския съвет на Община Берковица;
2. Кметът на Община Берковица;
3. Общински съветник или съветници;
4. НПО, обществени комисии и творчески съюзи.
Предложенията трябва да са направени съгласно следните членове от наредбата: 
Чл. 50. За почетни граждани на град Берковица и Общината могат да се предлагат неосъждани български и чуждестранни граждани, включително и посмъртно, които са:
/1/ Проявили героизъм и хуманност в екстремни или аварийни ситуации.
/2/ Дарители, чиито жестове са с непреходна стойност за града и общината.
/3/ Имат и особени заслуги от обществена значимост.
Чл. 51. Предложението по чл. 49, ал. 1 трябва да бъде обосновано, мотивирано и да съдържа всички необходими сведения за лицето.