Актуални Новини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН

Съгласно Наредба „За символиката и отличията на Община Берковица” чл. 49 ал. 1 ще се приемат предложения за “Почетен гражданин” до Временната комисия по символиката към Общински съвет Берковица от 1.08.2014 г. до 15.08.2014 г. Предложения могат да правят:

1. Председателят на Общинския съвет на Община Берковица;

2. Кметът на Община Берковица;

3. Общински съветник или съветници;

4. НПО, обществени комисии и творчески съюзи.

            Предложенията трябва да са направени съгласно следните членове от наредбата:

Чл. 50.   За почетни граждани на град Берковица и Общината могат да се предлагат неосъждани български и чуждестранни граждани, включително и посмъртно, които са:

/1/ проявили героизъм и хуманност в екстремни или аварийни ситуации.

/2/ дарители, чиито жестове са с непреходна стойност за града и общината.

/3/ имат и особени заслуги от обществена значимост.

Чл. 51. Предложението по чл. 49, ал. 1 трябва да бъде обосновано, мотивирано и да съдържа всички необходими сведения за лицето.

 

Председател ОбС : инж. Ю. Иванов