Актуални Новини

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБА БЕРКОВИЦА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ МОНТАНА

На 15 май в Берковица се проведе среща по проект „Информираността – пътя за един по-добър живот между имигранти и приемащо общество“. Проектът се осъществява с подкрепата на ЕС чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави. На срещата присъстваха  заместник  областният управител Калин Хайтов, представители на полицията, представители на ОбА Берковица и медии. Целта на срещата бе осъществяване на ефективна информационна кампания, насочена към медиите и приемащото общество, с цел да се повиши осведомеността за миграционния феномен и приемането на свързаните резултати и въздействия.