Актуални Новини

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА ГРУПА ПО ИНТЕРЕСИ „МАЙСТОРСКИ РЪЦЕ“

16833058_618741041644714_2058360283_oНа 17.02.2017 г. учениците от група “Майсторски ръце” представиха изложба на тема  „Изкуство от хартия“.

Учители, ученици и гости на събитието се насладиха на прекрасни творби, изработени с много любов и вдъхновение. Под майсторското ръководство на тяхната ръководителка г-жа Нина Сашова децата показаха прекрасни творения от хартия.

16833170_618744514977700_1895703856_oИзвънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.