Актуални Новини, Новини

Представител на Комисията за защита от дискриминация

На 17.01.2014 г. от 10.00 до 12.00 часа в стая 214 на Общинска администрация ще се проведе приемен ден на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация г-н Тодор Тодоров.