Актуални Новини, Новини

ПРЕДСТОИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОВДИГНАТИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ В ГР. БЕРКОВИЦА

След проведено редовно заседание на Общинската обществено-консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата/ ООККПБДП/ и съставен протокол № 5 от 10.07.2020 г., бе взето решение за изграждането на 11 броя повдигнати пешеходни пътеки в гр. Берковица. Местата, където ще бъдат поставени са както следва : на ул. ”Берковска река” – в района на кафе-бар „Парадайс” и срещу „ЛПГ“- Берковица; на ул. ”Николаевска” – в района на гробищният парк и преди кръстовището с ул. ”Парчевич”; на ул.” Александровска” – срещу „Ловно-рибарското дружество“, преди входа на поделението на“ Гранична полиция“ в посока OMV и срещу пункта за годишен технически преглед; на ул. ”Сливница”- в района пред мебелен магазин „Мура”; на ул.”Кирил и Методий”- пред входа на стадиона и пред входа на Цех 42; на ул.”Заряница” – след кръстовището с ул.”Пиротска.