Актуални Новини

Предстои изследване на дишането

Безплатни прегледи (скрининг за функцията на дишането)ще бъдат извършени на жители на общините Берковица,  Вършец, Якимово,  Бойчиновци, Медковец и Вълчедръм.

Прегледите са във връзка с предоставянето на достъп до здравните услуги на боледуващите от хронични белодробни заболявания в малките населени места на областта. Изследването ще се извърши от екип на Асоциация на българите боледуващи от астма /АББА/ и белодробен лекар от практикуващите на територията на областта.

Целта е възможно по- рано да се диагностицират налични проблеми във функцията на белите дробове. Изследванията са безплатни и са подходящи за всички възрасти. Фокусът е насочен най- вече върху пушачите, ромите над 40 години и възрастните хора, поради особеностите на хроничната обструктивна белодробна болест/ХОББ/, която е сред честите причини за смъртност и особеностите на посочените групи от населението. Заболяването се проявява най-често над
40-годишна възраст, при възрастните хора с понижена мобилност и трудности при придвижването до специализирани здравни заведения, ромското население, което е с ниска здравна култура, и е здравно неосигурено.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПИРОМЕТРИИ ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ НА БОЛЕДУВАЩИТЕ ОТ ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА

Замфирово-Боровци 22.02.2012 г. от 12:00 ч. Д-р Николчева (пенсионерски клуб)

–  Община Вършец, Медицински център – д-р Цветанова на 23.02.2012 г. от 10:00 ч.

– Община Берковица – д-р Луканова на 24.02.2012 г. 10:30 ч. д-р Луканова Клуб на БМЧК (в двора на гимназия „д-р Иван Панов“ )

– Община Якимово – д-р Димитрова на 13.03.2012 г. от 10:00 ч.  в сградата на Общинска администрация – ул .”Европа” 8

– Община Вълчедръм – д-р Алексиева на 14.03.201 г. 10:00 ч.  в Читалище „Рало” (пенсионерски клуб)

– Община Медковец – д-р Кирилов на 15.03.2012 г. от 10:00 ч.  в сградата на Общинска администрация, функционален кабинет

– Община Бойчиновци – д-р Симеонова на 16.03.2012 г. от 10:00 ч.  в сградата на Общинска администрация

Що е то спирометрия?
Спирометрията е инструментален метод за изследване на белодробната функция. Обикновено за 1 секунда човек може да издиша 80% от вдишания въздух. При ХОББ това количество е намалено. Тези тестове са бърз и лесен начин за разкриване на симптоми на белодробни заболявания. Измерването на дишането е първа стъпка за установяването на проблем и взимането на навременни мерки за предотвратяване на усложнения.

Допълнителна информация:

Асоциация на българите боледуващи от астма /АББА/

Гореща телефонна линия „Дишам свободно”-02/ 980 45 46
Гр. София-1000
ул. Триадица 5Б, ет.3, офис 102
e-mail: asthma@mail.bg
website: www.asthma-bg.com

Телефонното консултиране има за цел да събере информация за проблема на лицето, потърсило помощ и да координира връзката на болния или член на семейството.

Вашият коментар