Актуални Новини

ПРЕДСТОИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВЕ ГЛАВНИ АРТЕРИИ НА БЕРКОВИЦА

11122На 22 август 2014 г. кметът на Община Берковица Димитранка Каменова подписа договор за основен ремонт на улиците „Александровска „ и „Николаевска“. Фирмата изпълнител на строително-ремонтните работи е „Стройко 2002“ гр. Монтана. Ремонтните дейности са по мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.“, подкрепена от ЕЗФ. Общата стойност на строително ремонтните работи е 2, 3 млн. лева.