Актуални Новини

ПРЕДСТОИ РЕМОНТ НА ЦДГ „ЗВЪНЧЕ“ ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

Днес кметът на Община Берковица Димитранка Каменова подписа в Министерството на труда и социалната политика споразумение по проект „Красива България“.  На специална церемония в присъствието на Министъра  на труда и социалната политика Хасан Адемов, заедно с председателя на Комисията по труда и социалната политика към НС Корнелия Нинова и заместник-министър Светлана Дянкова кметове и областни управители получиха своите споразумения. Проектът на Община Берковица  е за укрепване на фасади и вътрешен ремонт на Детска градина „Звънче“. Неговата обща стойност е 62 105 лева. От тях 59 000  лева са предназначени за строително-монтажни работи и 3 105 лева – за организация, управление и изпълнение от страна на проект „Красива България“. Финансовият принос на Община Берковица е в размер на 50 % или 31 052 лева. Ремонтните работи предвиждат – ремонт на фасадата, конструктивно укрепване на северозападна и североизточна фасада, шпакловане, боядисване и подмяна на прозорци и врати, подмяна на подови настилки на засегнатите помещения и др.   За поредна година Община Берковица успешно печели и изпълнява проекти по „Красива България“. „Красива България” е предпочитан проект от общините заради кратките срокове, в които се постига траен социален ефект от изпълняваните дейности. Чрез него се подобрява обществената среда и социалната инфраструктура, подпомага се малкият и среден строителен бизнес, създават се условия за устойчива заетост на работната сила в общините и се разширява потенциалът за заетост на безработните лица чрез обучения за придобиване на професионална квалификация”, подчерта министър Адемов.

Тази година по проекта ще бъдат обновени 40 обекта по мерки М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и М02-01 „Социални услуги от резидентен тип”. Общата стойност на обектите за 2014 г. е 6.4 млн. лв. В Националния план за действие по заетостта са предвидени 3 млн. лв., а останалите 3.4 млн. лв. са финансиране от кандидатите.

От началото на самостоятелното изпъление на проект „Красива България” до сега са финансирани и реализирани близо 1 300 обекта на стойност 165 млн. лева.