Актуални Новини

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОМОГНА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА 30 ЧОВЕКА

logoЗа четвърта поредна година, въпреки финансовите трудности, Община Берковица изпълнява успешно поетите ангажименти от кмета инж. Милчо Доцов в мандатната му програма със социална насоченост към децата, възрастните хора, хората с увреждания и нуждаещите се от лечение. Изразходените средства в тази насока през  2018 г. са общо 171 010 лв., което е със  73 810 лв. повече в сравнение с 2015 г. или 76% ръст, като прогнозата е в края на мандата увеличението на тези средства да достигнат над 200 000 лв., което е 2 пъти повече.

За лечение на възрастни и деца общината е изразходила 17 980 лева миналата година. През първото тримесечие на тази година са изплатени 4 269 лева за лечение  на 7 човека. През 2018 г.  увеличена бе от 250 на 300 лв. еднократната помощ за раждане на дете, като са раздадени за 2018 г. общо 31 600 на 106 бебета. През 2019 г. еднократната помощ стана 350 лева и до месец март на настоящата година са изплатенио 1400 лева.

И тази година бюджетът на Община Берковица е силно социално ориентиран, балансиран, справедлив, публичен и прозрачен.