Актуални Новини

ПРЕМАХВАТ СЕ ИЗСЪХНАЛИ КЛОНИ ОТ ДЪРВЕТАТА В ЦЕНТЪРА НА БЕРКОВИЦА

IMG_3293Община Берковица започна акция по премахване на опасни клони в централната градска част и парковете. Днес се подкастрят дърветата в Градската градина.Отстраняват се стари, висящи и изсъхнали клони, които застрашават минувачите. Дейностите се извършват от Общинско мероприятие Комунални дейности. Подкастрянето се извършва със специална техника, за да се улесни безопасното им премахване.

На 15 март 2019 г. Община Берковица подаде проектно предложение  „Частично обновяване на Централна Градска Част в гр. Берковица“ към „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, IMG_3294подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Стойността на проекта е 142 312,99 лв.

Проектът предвижда:

-Подмяна на настилки с изцяло нови  естествени  материали /мрамор/ и вибропресовани бетонови плочи;

-Ремонт на съществуващи бордюри;

-Изграждане на  ново парково осветление пред сградата на общината и монтиране на осветление със соларни панели в къта със свободен Wi-Fi;

-Понижаване на бордюри за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение;

-Обособяване на кът за отдих с възможност за Wi Fi,разположен в близост до Часовниковата кула и зарядни розетки с няколко типа накрайници: I-phone-3 типа,Micro USB-2 типа и Nokia;

-Доставка на  кошчета за отпадъци от полимер бетон с метален кош;

-Направа на стационарни пейки в западната част от бетон и дървена седалка;

-Подмяна на градинските бордюри около дърветата пред общината с нови.