Актуални Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА РИОСВ – МОНТАНА

IMG_3515РИОСВ – Монтана като бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” проведе пресконференция на 01.03.2013 г. в град Берковица от 14,00 ч. в Детски център „Камбанка”. Същата е в изпълнение на проект „Разработване на план за управление на ЗЗ „Берковица” – BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО”. Целта на пресконференцията е запознаване на обществеността с дейностите по проекта. Проектът касае защитена зона BG 0002090 „Берковица”, чиято територия обхваща землищата на гр. Берковица, селата Ягодово, Мездрея, Бокиловци, Песочница, Бързия, Слатина, общ. Берковица и село Драганица, общ. Вършец. Участие взеха заинтересованите институции и медии, отразяващи събитието.

 

 

Вашият коментар