Актуални Новини, Новини

Преустановяване на приема на заявления за интерес и финансова помощ по НПЕЕМЖС до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране

111Уведомяваме всички граждани и заинтересовани лица, че поради получено писмо с вх. № ЕФПП-94-00-25(155)/18.07.2017 г. с указание от МРРБ, Общинска администрация – Берковица преустановява приема на заявления за интерес и финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и прекратява приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия по Програмата.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ от МРРБ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.

В писмото се казва, също че: „Обръщам внимание, че към настоящия момент се извършва анализ на Програмата. В контекста на цялостната жилищна политика, обновяването на жилищния фонд е една от най- важните и широкомащабни цели. По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извършвано при различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще ви уведоми своевременно.“

 Пълният текст на писмо вх. № ЕФПП-94-00-25(155)/18.07.2017 г. с указания от МРРБ може да намерите ТУК.