Архив

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Г.С.Раковски”, гр. Берковица

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Г. С. Раковски”, гр. Берковица

1. Публична Покана

2. Документи за кандидатстване