Община Берковица

Приемен ден с експерти на омбудсманът на Република България

ОбА – Берковица уведомява жителите на общината, че на 13.07.2016 година от 10.30 часа в кабинета на Председателят на Общински съвет, ще се проведе среща с експерти на омбудсманът на Република България, г-жа Мая Манолова. Желаещите граждани могат да се запишат за среща до 10.00 часа във вторник, лично или на телефони 0953 88404 и 0953 88407. Омбудсманът се застъпва, когато се нарушават правата и свободите на гражданите от страна на държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

Всеки гражданин, български или чуждестранен, може да се обърне към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:

– държавните и общинските органи и техните администрации;

– лицата, които предоставят обществени услуги, като например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здравеопазване и др.;

– администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Омбудсманът не разглежда жалби и сигнали, които се отнасят до:

– работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;

– осъществяването на правораздаване от съдебната власт – съд, прокуратура и следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни производства;

– частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски или роднински конфликти и спорове;

– спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.

– не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години или са анонимни.