Актуални Новини

ПРИЕМНА ГРИЖА – ДЕТСТВО БЕЗ СЪЛЗИ

3До края на месец май тази година ще продължи изпълнението на проект „И аз имам семейство”, който Община Берковица реализира вече трета година.
След процедура по международно осиновяване от началото на тази година 2 от приемните деца в Община Берковица намериха свой дом в чужбина.
По проекта се извършват както планирани настанявания на деца от институции, така и спешни, когато има сериозен риск за живота и здравето на децата.

Тази седмица едно малко момиченце бе настанено спешно в новото си приемно семейство, където ще получава много грижи и внимание.
До момента през услугата “приемна грижа” по проект  „И аз имам семейство”  в Община Берковица са преминали 13 деца. От тях 4 деца са осиновени, а 2 са върнати при биологичните им семейства. При седемте професионални приемни семейства се отглеждат 7 деца. Като в едно от семействата има настанени 2 деца, а друго чака за настаняване на дете.
След настаняване на децата в семейства, екипът по приемна грижа по проекта и социалните работници от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” подкрепят приемните родители и наблюдават адаптацията и развитието на децата.
Приемните родители полагат огромни грижи, за да се чувстват децата добре. Децата придобиват навици, получават обич и топлина. Делото на професионалните родители е благороден жест не само към децата, а към цялото общество, споделят още от екипа по проект „И аз имам семейство“ в Берковица.
Предоставянето на услугата от общината допринася и за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции и осигурява заетост на безработните семейства.
„Макар че приемната грижа може да се разглежда като вид професия, трябва да се знае, че за тази работа никой не ти плаща отпуска и болнични. Ти трябва да се грижиш за приемното дете по 24 часа 365 дни в годината. Слава богу, че все още има хора, които искат да правят това, и дано и занапред да е така”, споделиха социалните работници по проекта.