Актуални Новини

ПРИЕМНА НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ И ЗЕМЕДЕЛИЕТО

На среща с жителите на села в Община Берковица, народния представител Искра Фидосова, съвместно с областният  управител Ивайло Петров, директорът на РДСП Монтана Георги Цеков, директорът на ОДЗ Монтана Зорница Александрова и председателя на Общински съвет Берковица Петър Якимов бяха разисквани теми, свързани със социално подпомагане, земеделие, канализация и качество на питейната вода.Въпроси относно сутрешен автобус Гаганица –Монтана, социален патронаж в селата, изграждане подпорни стени на р. Бързия, задавани на народните представители, ще намерят решение на областно и общинско ниво, стана ясно на срещите. На приемната с жителите на с. Бързия се  присъедини и народния представител Димитър Аврамов, който  пое ангажимент  да съдейства за реализация на общински проекти, свързани със състоянието на реките и водните басейни в Община Берковица.

Вашият коментар