Актуални Новини

ПРИЕМНА НА ЧЕЗ В БЕРКОВИЦА

Уважаеми жители на община Берковица,

           На 3, 4 и 5 септември от 9.00 до 17.00 часа в офиса на Тип-Топ Куриер, гр. Берковица ул. „Александровска“ № 12,  ще работи ПРИЕМНА за обновяване и корекция на данни на клиенти на ЧЕЗ. В нея можете да заявите допълване или корекция на лични данни,   пререгистрация, смяна на адрес и различни уточнения с цел актуализация на информация за клиентите на дружеството.

Приемната се реализира с активното и изключително съдействие на кмета на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова и нейния екип.

 

 Гражданите, които искат да посетят приемната, трябва да са титуляри по партидата, за която се заявява услугата, или да носят в себе си нотариално заверено пълномощно, издадено от титуляра.  

 За справка ще ви бъде необходима и лична карта, както и следните документи:

 

 

  1. За пререгистрация е необходим документ, доказващ правото на владеене на имота \нотариален акт, нотариално заверен договор за покупко-продажба на имота, удостоверение за наследници, договор за наем и др.\

 

  1. За промяна\корекция на лични дании и\или адрес на потребление е необходим документ, оказващ местонахождението на имота \нотариален акт, нотариално заверен договор за покупко-продажба на имота, договор за наем, удостоверение от Общинска администрация и др.\

 УСЛУГИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ!

 

 

Вашият коментар